Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla
Regulament de aplicare a Codului Rutier

Legislatie

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier - actualizat 2023 - Cap. I - III

HOTARARE nr.1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876, din 26 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare pana la data de 15 aprilie 2023


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1.

Se aproba Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2.

Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3.

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4.

(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

(2) Pe aceeasi data Hotararea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
p. Ministrul administratiei si internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, Constantin Dascalu, secretar de stat,
p. Ministrul apararii, Corneliu Dobritoiu, secretar de stat,
Ministrul sanatatii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 4 octombrie 2006. Nr. 1.391.

 

A N E X A 1
Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1.

Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.

Art. 2.

In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1. declivitate - inclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de planul orizontal;
2. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constand in practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei;
3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind o ceremonie;
4. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice in baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere;
4-1. intersectie cu sens giratoriu - intersectie dirijata, semnalizata ca atare, prevazuta cu una sau mai multe benzi de circulatie, în care circulatia se desfasoara într-o singura directie în jurul unei zone centrale;
5. retinerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestora - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand in ridicarea documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere pana la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri;
6. retragerea permisului de conducere - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera in baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constand in retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
6. retragerea permisului de conducere - masura tehnico-administrativa constand în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, dispusa de politia rutiera în cazurile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. retragerea certificatului de inmatriculare - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand in retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune in miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
8. retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare - masura tehnico-administrativa dispusa de politia "rutiera constand in demontarea placutelor de pe vehicul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere pana la incetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri;
9. seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care indeplineste atributiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau ,al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;
9. seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care indeplineste atributiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie, al Brigazii Rutiere din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al Brigazii Autostrazi, respectiv al Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale, ambele din subordinea nemijlocita a Inspectoratului General al Politiei Romane.
10. urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea afectarii mediului inconjurator.

Art. 3.

(1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.

(2) In scopul desfasurarii in conditii de.siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie, sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.

(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.

(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privata, deschis circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de timp in care este permis accesul vehiculelor si pietonilor.

(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, in loc vizibil, indicator cu semnificatia "Accesul interzis" si panou cu inscriptia "Drum inchis circulatiei publice".

Art. 4.

(1) Inchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, in conditiile stabilite de lege.

(2) In cazul unor evenimente rutiere sau in situatia in care siguranta traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii -temporare de circulatie, informand participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare.

Art. 5.

(1) Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.

(2) In cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa il curete, sa inlature obstacolele aflate pe partea carosabila si sa readuca drumul la starea initiala.

Art. 6.

(1) Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu exceptia celor care efectueaza transport in regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale.

(2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul in regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere.

(3) Pe drumurile din afara localitatilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.

(4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevazute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz".

(4) administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevazute cu alveole/refugii, prin aplicarea marcajului «statie autobuz, troleibuz, tramvai».

(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze in zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzator.

(6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate in apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel putin 50 m inainte sau dupa acestea.

(7) Daca in localitati traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, in ambele parti inainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.

Art. 7.

(1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar impreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, si sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.

(2) La trecerea la nivel cu calea ferata administratorul acesteia si cel al drumului public, impreuna cu detinatorii terenurilor invecinate, sunt obligati sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona in care conducatorul de vehicul este obligat sa se asigure.

(3) La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul si/sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule si pietoni pana la trecerea vehiculului feroviar.

(4) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura cerintele prevazute la alin. (2), administratorul drumului public impreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau masuri, dupa caz, pentru:

a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, in ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;
c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.

Art. 8.

(1) Lucrarile in zona drumului public se executa, in conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.

(2) Executantul de lucrari in.zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate in proiect, pentru a permite circulatia in siguranta a participantilor la trafic.

(3) Cand lucrarile se efectueaza pe trotuar si impiedica circulatia pe acesta, executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.

(4) Executantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect.

(5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice si sa receptioneze lucrarile executate in zona drumului public numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor.CAPITOLUL II - Vehiculele
SECTIUNEA 1 - Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 9.

(1) Pana la inmatriculare sau inregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, in baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca indeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.

(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, inainte de a fi repuse in circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile carora le-au fost efectuate reparatii in urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

§ 1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite in exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari

Art. 10.

Autovehiculele, tractoarele folosite in exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele si remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta.

Art. 11.

Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie, in fata si in spate, indicatorul "Copii!".

Art. 12.

Autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:

a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, avand fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stanga fata;
b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau incarcaturii, cat mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea autovehiculului depaseste 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel incat lumina emjsa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti* laterale, precum si dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1,5 m intre ele;
d) lumini montate pe partile laterale ale incarcaturii ori vehiculului care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

Art. 13.

Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit in exploatari agricole si forestiere si vehicul-pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.

§ 2. Conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le indeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana

Art. 14.

In circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie:

a) prevazuta cu dispozitiv de franare eficace;
b) prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie;
c) dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzice echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;
d) echipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
d) echipata, pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa, in fata, cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate, cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
e) echipata cu elemente sau dispozitive care, in miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.
e) echipata cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roti, care, in miscare, formeaza un cerc continuu.

Art. 15.

Remorca atasata unei biciclete trebuie sa fie echipata, in partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa "fie echipata si cu o lumina de culoare rosie.

Art. 16.

(1) In circulatia pe drumurile publice mopedui trebuie sa fie echipat cu:

a) instalatie de franare eficace;
b) sistem de avertizare sonora;
c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d) lumina de culoare alba in fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie in spate;
e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, in fata si in spate;
f) placuta cu numarul de inregistrare, amplasata la partea, din spate a mopedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.

Art. 17.

(1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar in spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

(2) Placutele cu numarul de inregistrare se amplaseaza in locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stanga si una la partea din spate a vehiculului.

(3) Atunci cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori in alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in .plus, in partea laterala stanga, cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.

(4) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1), precurri si dispozitivul care asigura.lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata.

(5) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie"sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.

Art. 18.

Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie sa fie prevazut, in fata si in spate, cu cate un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.

SECTIUNEA a 2-a - Inmatricularea si inregistrarea vehiculelor
§ 1. Inmatricularea si inregistrarea vehiculelor

Art. 19.

Autoritatile competente pentru inmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere, si inmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

Art. 20.

(1) La inmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu numarul de inmatriculare si se elibereaza certificatul de inmatriculare.

(2) Placutele cu numarul de inmatriculare trebuie sa aiba fondul reflectorizant de culoare alba si literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.

(3) In certificatul de inmatriculare se inscriu, obligatoriu, numarul de inmatriculare atribuit, precum si numarul de identificare al autovehiculului sau remorcii.

Art. 21.

(1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestora.

(1) Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestora.

(2) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate in Romania sau in strainatate si date in urmarire de Inspectoratul General al Politiei Romane nu se inmatriculeaza.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) autovehiculele si remorcile pentru care .organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite inmatricularea pana la finalizarea cercetarilor, caz in care in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului se inscrie mentiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de........".

(4) Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (3) este permisa doar pe teritoriul Romaniei.

Art. 22.

La inregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singur numar de inregistrare, care trebuie sa aiba:

a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, pentru vehiculele inregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se inregistreaza la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, la Serviciul Roman de Informatii.
§ 2. Numerele de inmatriculare sau de inregistrare, cele provizorii si de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

Art. 23.

(1) La inmatriculare, fiecarui-autovehicul si fiecarei remorci li se atribuie cate un numar de inmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine, format din cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.

(2) Numerele de inmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.

(3) In cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul in care expira valabilitatea inmatricularii.

(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.

(5) La inmatricularea pentru, probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si inscrisul "PROBE".

(6) La data inmatricularii, inregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.

Art. 24.

(1) Numerele de inmatriculare se atribuie la rand, in ordine crescatoare.

(2) La inmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor in vigoare, atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare.

(3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice, daca acestea solicita in scris autoritatii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de inmatriculare. Persoanele care detin deja vehicule inmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza in continuare numerele in cauza, dar numai pana la instrainarea vehiculului.

(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numarul de inmatriculare si placutele aferente se transfera automat fara plata noului proprietar, daca acesta are domiciliul sau sediul in acelasi judet cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare, cu plata tarifelor in vigoare.

Art. 25.

(1) Numarul de inregistrare al vehiculelor inregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.

(2) Numarul de inregistrare al autovehiculelor inregistrate la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si, dupa caz, la Serviciul Roman de Informatii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.

Art. 26.

(1) Proprietarul sau detinatorul legal trebuie sa fixeze placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare in locurile special destinate, la partea din fata si din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate.

(2). Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numarul de inmatriculare sau, dupa caz, de inregistrare, in locurile stabilite.

SECTIUNEA a 3-a - Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule

Art. 27.

(1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta in Romania, este obligat:

a) sa declare autoritatii emitente pierderea; furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, in cel mult 48 de ore de la constatare;
b) sa depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de inmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia.

(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe langa cele prevazute la alin. (1),si urmatoarele obligatii:

a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta in foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza in cursa;
c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala;
e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule in foaia de parcurs;
f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie in care sunt implicati conducatorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea inregistrarilor aparatelor de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare;
h) sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor inscrise in aceasta.

Art. 28.

(1) Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.

(2) Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin. (1) nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut in reglementarile legale in vigoare.

(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza, la trecerea, in imediata apropiere, a altui vehicul.CAPITOLUL III - Permisul de conducere

Art. 29.

(1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru a fi inscris la o unitate autorizata in vederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.

(2) Inainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca dovada pregatirii teoretice, intr-o unitate autorizata, in vederea obtinerii permisului de conducere.

(3) Pregatirea practica a persoanei prevazute la alin. (2), in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de catre un instructor auto atestat autorizat in conditiile legii, care a incheiat un contract cu unitatea autorizata in care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica.

(3) abrogat.

(4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia.

(4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau, daca urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an inainte de implinirea varstei.

Art. 30.

Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule:

a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas;
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o- remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depaseste 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW;
I) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti avand masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala, maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;
o) SUBCATEGORIA D1:
1. autovehiculul destinat transportului de persoane avand cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, in afara locului conducatorului;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.

abrogat.

Art. 31.

Traseele pe care se poate invata conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dupa caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de catre politia rutiera.

Art. 32.

(1) Autoritatile competente care examineaza persoanele in vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia candidatii isi au domiciliul sau resedinta.

(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor internationale acreditate in Romania se pot prezenta la examen in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile stabilite prin protocol de catre Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Afacerilor Externe.

(2) abrogat.

(3) Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si in alte localitati decat in municipiul resedinta de judet in care candidatii isi au domiciliul sau resedinta, in baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritoriale respective.

Art. 33.

(1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E si Tr;
b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E si Tr;
c) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb si Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E;
c) sa aiba varsta de cel putin 21 ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E;
d) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
e) sa nu fi fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul;
f) sa faca dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, in cazul in care a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru una dintre infractiunile prevazute la lit. e);
g) sa fie apta din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.

(2) Conditia prevazuta la lit. g) a alin. (1) opereaza pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, denumita in continuare candidat, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba varsta minima prevazuta de art. 20 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicita examinarea;
c) sa nu se gaseasca sub incidenta prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiilor cand face dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 116 din acelasi act normativ;

Art. 34.

(1) Pentru programarea la examen in vederea obtinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea-tip, semnata de solicitant;
b) fisa de scolarizare in care se consemneaza,si avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fisa medicala se pastreaza la unitatea autorizata care a pregatit candidatul;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) copia actului de identitate;
e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.

(2) Programarea la primul examen a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza de catre unitatile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica.

(3) Titularul unui permis de conducere care solicita obtinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si o copie a permisului de conducere.

(4) Cetateanul roman cu domiciliul in strainatate care solicita obtinerea permisului de conducere trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe langa documentele prevazute la alin. (1), o declaratie autentificata la notarul public din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum si documente din care sa rezulte ca are o locuinta detinuta in proprietate sau inchiriata in Romania.

abrogat.

Art. 35.

(1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in:

a) proba teoretica, de cunoastere a reglementarii circulatiei rutiere, a notiunilor elementare de mecanica si a notiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretica se poate face, in conditiile legii, in limba minoritatii nationale sau intr-o limba de circulatie internationala, potrivit solicitarii celui examinat;
b) proba practica de conducere a autovehiculului in traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitai, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea in conducere in poligoane special amenajate.

(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.

(3) Examinarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua in zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte.

(3) Examinarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua in zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte.

abrogat.

Art. 36.

(1) Rezultatul examinarii la proba teoretica si la proba practica se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins".

(2) Persoana declarata "admis" la proba teoretica, dar care nu se prezinta la proba practica de conducere a vehiculului in traseu intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarata "respins", urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.

(3) Persoana declarata "respins" se poate programa la un nou examen dupa cel putin 15 zile de la data la care a fost declarata "respins", dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor, in caz contrar urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.

Cursul de pregatire teoretica si practica in vederea sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.

Art. 36^1.

(1) Valabilitatea cursului de pregatire teoretica si practica prevazuta la art. 36 se prelungeste cu echivalentul duratei starii de urgenta, de asediu, de mobilizare, de alerta sau de razboi, care a avut ca efect suspendarea activitatii de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere.

(2) Atunci cand valabilitatea cursului de pregatire teoretica si practica prevazuta la art. 36 expira pe durata starii de urgenta, de asediu, de mobilizare, de alerta sau de razboi, care a avut ca efect suspendarea activitatii de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, la incetarea starii respective se acorda o noua valabilitate cursului, echivalenta cu durata suspendarii respectivei activitati.

Art. 37.

Permisul de conducere se elibereaza de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere.si inmatriculare a vehiculelor la care candidatii au sustinut examinarea, potrivit art. 32.

abrogat.

Art. 38.

(1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament.

(1) abrogat.

(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.

(2) abrogat.

(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr.

(3) Au dreptul sa conduca vehicule din categoria Tr si posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, dupa cum urmeaza:

a) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
b) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica de 3.500 kg;
c) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
d) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica decat greutatea maxima a tractorului.

(3) abrogat.

(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb - troleibuz.

(4) abrogat.

Art. 39.

(1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B1.

(1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, dupa caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B.

(2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehiculet din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, dupa caz.

(2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, dupa caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1.

abrogat.

Art. 40.

(1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.

(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda si permis pentru categoria B.

(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, daca titularul acestuia poseda si permis pentru categoria D.

(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E, daca titularul are varsta de cel putin 21 de ani.

(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil si pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.

abrogat.

Art. 41.

(1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana si ambreiaj.

(1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii si cele folosite la sustinerea probei practice a examenului de obtinere a permisului de conducere trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere, sa fie dotate cu dubla comanda, cel putin pentru pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata si a motocicletelor, care se doteaza cu dubla comanda cel putin pentru pedala de frana, si sa indeplineasca toate celelalte conditii prevazute de actele normative in vigoare.

(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta avand inscriptia "scoala", cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia "scoala" aplicata pe partile laterale, in fata si in spate.

Art. 42.

Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina se preschimba, in conditiile legii, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia titularul are domiciliul sau, in cazul cetatenilor straini si al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, resedinta.

abrogat.

Art. 43.

Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

abrogat.

Art. 44.

(1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaza, in conditiile legii, in baza urmatoarelor documente:

a) fisa detinatorului permisului de conducere;
b) originalul si copia actului de identitate;
c) dovada platii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document;
d) permisul de conducere a carui preschimbare se solicita, in original, daca acesta exista;
e) fisa medicala tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, daca solicitarea preschimbarii s-a facut dupa expirarea valabilitatii administrative a permisului de conducere.

(2) Pe langa documentele prevazute la alin. (1) solicitantul trebuie sa prezinte, in cazul schimbarii numelui, documentul care atesta acest lucru, in original si copie.

(3) In situatia cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila "conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevazute la alin. (1), in urmatoarele conditii:

a) fisa detinatorului permisului de conducere trebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere in fata unui functionar diplomatic;
b) actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinatorului permisului de conducere, trebuie sa fie vizate de misiunea diplomatica;
c) declaratia pe proprie raspundere a titularului, data in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru preschimbare.

abrogat.

Art. 45.

Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de 30 de zile, autoritatii emitente.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.