Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.733/2013

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 si nr. 267 bis din 13.05.2013


In temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) si (3), art. 63 si 64 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se aproba Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2. Se aproba Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 4. Se aproba Programa de scolarizare, prevazuta in anexa nr. 4.

Art. 5. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. Directia generala transport terestru, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.7. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 12 octombrie 2009, se abroga.

Art. 8. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
          Cristian Ghibu,
          secretar de stat

Bucuresti, 25 aprilie 2013. Nr.733.

 

 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.733 din 25 aprilie 2013 - actualizat pana la 30 iunie 2020 - Acte normative in ordine cronologica:

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr.731 din 6 iulie 2017 pentru modificarea art.19 si 20 din anexa nr.1 "Norme privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto" la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 733/2013, publicat in Monitorul Oficial nr.535 din 07 iulie 2017.

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1273 din 22 august 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 "Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto" la Ordinul Ministrului Transporturilor nr.733/2013, publicat in Monitorul Oficial nr.735 din 24 august 2018.

- HOTARARE nr.618 din 23 august 2018 privind recunoasterea Asociatiei Help Autism ca fiind de utilitate publica.

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1182 din 20 august 2019 privind modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr.733/2013, publicat in Monitorul Oficial nr.709 din 29 august 2019.

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1.030 din 29 mai 2020 privind prelungirea perioadelor prevazute pentru finalizarea pregatirii teoretice si practice, efectuate in cadrul scolilor de conducatori auto in scopul obtinerii permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial nr.457 din 29 mai 2020.


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.