Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 bis din 12.02.2014


Avand in vedere:

- hotararile judecatoresti prin care instantele competente din Romania au pronuntat solutii de admitere a cererilor de suspendare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;

- prevederile art. 14 alin. (4) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avand in vedere ca prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013, afectat de suspendare, a fost abrogat Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, rezulta ca in prezent nu exista niciun act normativ care sa reglementeze activitatile de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, astfel fiind imperios necesara crearea, de urgenta, a unui cadru legal care sa asigure, temporar, masurile necesare care sa permita derularea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, cel putin la nivelul de reglementare stabilit de catre Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.019/2009,

in vederea reglementarii acestei situatii, din cauza circumstantelor sale exceptionale, se impune adoptarea unei solutii cu caracter temporar imediate, pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public.

In temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) si (3), art. 63 si 64 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se aproba Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2. Se aproba Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto, prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. Se aproba Normele privind autorizarea instructorilor auto, prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4. Se aproba Programele de scolarizare a scolilor de conducatori auto care organizeaza si desfasoara cursuri in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazuta in anexa nr. 4.

Art. 5. Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazuta in anexa nr. 5.

Art. 6. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 7. Prezentul ordin este valabil pana la ramanerea definitiva a hotararilor privind cererile de chemare in judecata pentru anularea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, dar nu mai mult de un an.

Art. 8. Directia generala transport terestru din Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
          Nicusor Marian Buica,
          secretar de stat

Bucuresti, 3 februarie 2014, Nr. 75.

 


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.