Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

Siguranta transporturilor

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica.
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 02.12.2013


In temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se aproba functiile din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, prevazute in anexele nr. 1-5.

Art. 2. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
          Cristian Mihai-Marinescu,
          secretar general adjunct

Bucuresti, 10 octombrie 2013, Nr. 1256.

 

ANEXA Nr. 4
LISTA functiilor din siguranta rutiera si baremele aferente

Nr. crt. Functia din siguranta rutiera Baremele utilizate la admiterea in scoala si debut in functie Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare si schimbare in functie
medical psihologic medical psihologic
1 Manager de transport I II II II
2 Conducator auto transport de persoane I I II I
3 Conducator auto regim taxi / inchiriere I I II I
4 Conducator auto transport de marfa I II II II
5 Conducator auto transporturi speciale de marfuri periculoase (ADR) I I II I
6 Conducator auto transporturi speciale transport agabaritic I I II I
7 Conducator auto transporturi speciale transport bancar / valori I I II I
8 Instructor de conducere auto I I II II
9 Consilier marfuri periculoase (ADR) I II III II

 


NOTE:

1. Pentru personalul cu varsta peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical periodic.

2. Pentru personalul cu varsta peste 55 de ani se foloseste pentru examenul psihologic baremul IV.

3. Pentru incadrarea intr-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.

 

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.