Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

CODUL RUTIER 2017

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - actualizata pana la 31 ianuarie 2017

C   U   P   R   I   N   S

 

Codul rutier actualizat pana la 31 ianuarie 2017 - Acte normative, in ordine cronologica:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.958 din 28 decembrie 2002;
- Republicata in temeiul art.III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.519 din 15 iunie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare;
- OUG 63/2006 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 792/2006;
- Legea 6/2007 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea OUG 63/2006 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 30 din 17 ianuarie 2007;
- OUG 69/2007 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 443/2007;
- Decizia Curtii Constitutionale nr.661 din 4 iulie 2007 - referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.96 alin.(6) lit.d) din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 525/2007;
- Decizia Curtii Constitutionale nr.742 din 24 iunie 2008 - referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.111 alin.(6) din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 570 din 29 iulie 2008;
- OUG 146/2008 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea art.111 al OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 754/2008;
- OUG 9/2009 pentru completarea art.103 din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 126 din 2 martie 2009;
- OUG 54/2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale - Monitorul Oficial 421 din 23 iunie 2010;
- Legea 202/2010 din 25 octombrie 2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (Mica reforma a Justitiei) - Monitorul Oficial 714 din 26 octombrie 2010;
- OG 5/2011 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier - Monitorul Oficial 80/2011;
- Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier - Monitorul Oficial 503 din 14 iulie 2011;
- Decizia Curtii Constitutionale nr.500 din 15 mai 2012 - referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.118 alin.(3.1) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - Monitorul Oficial 492 din 18 iulie 2012;
- Legea 203/2012 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 760/2012;
- Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale - Monitorul Oficial 515 din 14 august 2013;
- OG 21/2014 din 26 august 2014 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 635 din 29 august 2014;
- Legea 93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 369 din 13 mai 2016;
- OUG 41/2016 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative - Monitorul Oficial 490 din 30 iunie 2016.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.