Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

CODUL RUTIER 2020 - CUPRINS

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - actualizata pana la 30 iunie 2020

 

Codul rutier actualizat pana la 30 iunie 2020 - Acte normative, in ordine cronologica:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.958 din 28 decembrie 2002;

- Republicata in temeiul art.III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.519 din 15 iunie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare;

- OUG 63/2006 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 792/2006;

- Legea 6/2007 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea OUG 63/2006 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 30 din 17 ianuarie 2007;

- OUG 69/2007 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 443/2007;

- Decizia Curtii Constitutionale nr.661 din 4 iulie 2007 - referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.96 alin.(6) lit.d) din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 525/2007;

- Decizia Curtii Constitutionale nr.742 din 24 iunie 2008 - referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.111 alin.(6) din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 570 din 29 iulie 2008;

- OUG 146/2008 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea art.111 al OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 754/2008;

- OUG 9/2009 pentru completarea art.103 din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 126 din 2 martie 2009;

- OUG 54/2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale - Monitorul Oficial 421 din 23 iunie 2010;

- Legea 202/2010 din 25 octombrie 2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (Mica reforma a Justitiei) - Monitorul Oficial 714 din 26 octombrie 2010;

- OG 5/2011 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier - Monitorul Oficial 80/2011;

- Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier - Monitorul Oficial 503 din 14 iulie 2011;

- Decizia Curtii Constitutionale nr.500 din 15 mai 2012 - referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.118 alin.(3.1) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - Monitorul Oficial 492 din 18 iulie 2012;

- Legea 203/2012 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 760/2012;

- Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale - Monitorul Oficial 515 din 14 august 2013;

- OG 21/2014 din 26 august 2014 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 635 din 29 august 2014;

- Legea 93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 369 din 13 mai 2016;

- OUG 41/2016 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative - Monitorul Oficial 490 din 30 iunie 2016;

- OG 14/2017 din 18 august 2017 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 685 din 23 august 2017;

- OUG 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene - Monitorul Oficial 973 din 7 decembrie 2017;

- Legea 203/2018 din 20 iulie 2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale - Monitorul Oficial 647 din data de 25 iulie 2018;

- OUG 96/2018 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Monitorul Oficial 963 din 14 noiembrie 2018;

- Legea 345/2018 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 4 din 3 ianuarie 2019;

- Legea 349/2018 din 27 decembrie 2018 pentru completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 2 din 3 ianuarie 2019;

- Legea 130/2019 din 11 iulie 2019 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 575 din 15 iulie 2019;

- Legea 152/2019 din 24 iulie 2019 privind aprobarea OG 21/2014 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002, precum și pentru completarea OG 81/2000 privind inspectia tehnica periodica a vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania - Monitorul Oficial 625 din 26 iulie 2019;

- OG 11/2019 din 12 august 2019 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 675 din 13 august 2019;

- Legea 241/2019 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea OG 14/2017 pentru modificarea si completarea OUGuvernului 195/2002 - Monitorul Oficial 1032 din 23 decembrie 2019;

- Legea 252/2019 din 23 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 1044 din 24 decembrie 2019;

- OUG 1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Monitorul Oficial 11 din 9 ianuarie 2020;

- OUG 13/2020 din 4 februarie 2020 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 102 din 11 februarie 2020;

- Legea 43/2020 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea OG 11/2019 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 287 din 6 aprilie 2020;

- Legea 46/2020 pentru completarea OUG 195/2002 - Monitorul Oficial 287 din 06 aprilie 2020;

- OUG 83/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea unor masuri in domeniul circulatiei pe drumurile publice in contextul pandemiei de COVID-19 - Monitorul Oficial 448 din 27 mai 2020.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.