Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

O R D I N
pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordin nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631, din 8 septembrie 2010 - actualizat pana la 30 iunie 2022

Vazand Referatul de aprobare al Directiei asistenta medicala nr. Cs.A./9.066 din 25 august 2010,
avand in vedere prevederile art. 22 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1.

Se aproba Normele minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

In sensul prezentului ordin, conducatorii auto se clasifica in doua grupe:

a) grupa 1: conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 si BE;
b) grupa 2: conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E.

Art. 3.

(1) Examinarea medicala in vederea obtinerii permisului de conducere a unui autovehicul sau pentru schimbarea acestuia se realizeaza astfel:

a) candidatii pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor prevazute in grupele 1 si 2 sunt obligati sa efectueze un examen medical in scopul depistarii uneia sau a mai multor afectiuni prevazute in normele minime cuprinse in anexa;
b) candidatii pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor sunt obligati sa efectueze examinarile medicale inainte de eliberarea initiala a permisului de conducere; ulterior, conducatorii auto sunt obligati sa efectueze examinarile medicale ori de cate ori permisul de conducere este reinnoit, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

(2) Modelul de fisa de examinare medicala a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere pentru grupele 1 si 2, precum si a conducatorilor de autovehicule care solicita reinnoirea permisului de conducere auto este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4.

La data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5.

Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2009/113/CE a Comisiei din 25 august 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 26 august 2009.


Ministrul sanatatii, Cseke Attila,   Bucuresti, 31 august 2010,    Nr. 1.162.


Anexa nr. 1:

NORME MINIME
privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul


1. Vederea

1.1. Toti solicitantii unui permis de conducere trebuie sa se supuna unui examen corespunzator pentru a se asigura ca au acuitatea vizuala necesara pentru conducerea unui autovehicul.

1.2. Daca exista motive de indoiala cu privire la acuitatea vizuala a solicitantului, acesta este examinat de o unitate de asistenta medicala autorizata. La examinarea respectiva se acorda o atentie deosebita urmatoarelor:

a) acuitatea vizuala;
b) campul vizual;
c) capacitatea vizuala in conditii de luminozitate redusa;
d) sensibilitatea la lumina puternica si contraste;
e) diplopia;
f) alte afectiuni oculare care pericliteaza conducerea in conditii de siguranta.

1.3. In cazul conducatorilor auto si al candidatilor la obtinerea permisului de conducere a unui autovehicul prevazut in grupa 1, permisul poate fi acordat in "conditii exceptionale" atunci cand standardele de camp vizual si de acuitate vizuala nu pot fi respectate; in aceste cazuri, conducatorul auto si candidatii la obtinerea permisului de conducere a unui autovehicul trebuie sa se supuna unui examen medical efectuat de o unitate de asistenta medicala autorizata, pentru a demonstra ca functia vizuala nu este afectata si in alte moduri (inclusiv sensibilitatea la lumina puternica si contrast si vederea in conditii de luminozitate redusa). Conducatorul auto sau solicitantul trebuie sa se supuna si unei probe practice pozitive efectuate de o unitate de asistenta medicala autorizata.

1.4. Grupa 1

1.4.1. Persoanele care solicita un permis de conducere sau reinnoirea acestui permis trebuie sa aiba o acuitate vizuala binoculara, daca este necesar, cu lentile de corectie, de cel putin 0,5, cand se utilizeaza ambii ochi.
In plus, campul vizual orizontal trebuie sa fie de cel putin 120 de grade, extensia trebuie sa fie de cel putin 50 de grade la stanga si la dreapta si de 20 de grade ascendent si descendent. Nu trebuie sa existe deficiente pe o raza de 20 de grade fata de axul central.
Atunci cand se detecteaza sau se declara o afectiune oculara evolutiva, se pot emite sau reinnoi permise de conducere, cu conditia ca solicitantul sa efectueze unele examene periodice in cadrul unei unitati de asistenta medicala autorizate.
1.4.2. Persoanele care solicita un permis de conducere sau reinnoirea acestui permis si care au pierdut in totalitate vederea la un ochi ori care utilizeaza doar un ochi (de exemplu in cazul diplopiei) trebuie sa aiba o acuitate vizuala de cel putin 0,5 cu lentile de corectie, daca este necesar. Unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa certifice existenta suficient de indelungata a starii respective de vedere monoculara pentru a permite adaptarea si ca la ochiul respectiv sunt intrunite cerintele stabilite la pct. 1.4.1.
1.4.3. Dupa aparitia recenta a diplopiei sau dupa pierderea vederii la un ochi, trebuie sa existe o perioada de adaptare de minimum 6 luni, pe durata careia se interzice conducerea autovehiculelor. Dupa aceasta perioada, conducerea autovehiculului este permisa numai in urma unui aviz favorabil din partea specialistilor oftalmologi si a expertilor auto.

1.5. Grupa 2

1.5.1. Persoanele care solicita eliberarea permisului de conducere sau reinnoirea acestui permis trebuie sa aiba acuitatea vizuala, cu lentile de corectie, daca este necesar, de cel putin 0,8 la ochiul cel mai bun si de cel putin 0,1 la celalalt ochi. Daca se utilizeaza lentile de corectie pentru a obtine valori de 0,8 si 0,1, acuitatea respectiva (0,8 si 0,1) trebuie sa se obtina fie prin corectie cu ajutorul ochelarilor de maximum plus 8 dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact. Corectia trebuie sa fie bine tolerata.
1.5.2. In plus, campul vizual orizontal trebuie sa fie de cel putin 160 de grade la ambii ochi, extensia trebuie sa fie de cel putin 70 de grade la stanga si la dreapta si de 30 de grade ascendent si descendent. Nu trebuie sa existe deficiente pe o raza de 30 de grade fata de axul central.
1.5.3. Nu se emit si nu se reinnoiesc permise de conducere pentru solicitantii sau conducatorii auto care prezinta probleme in ceea ce priveste sensibilitatea la contraste sau care sufera de diplopie.
1.5.4. Dupa o pierdere importanta a vederii la un ochi, trebuie sa existe o perioada suficienta de adaptare de minimum 6 luni, pe durata careia se interzice conducerea autovehiculelor. Dupa aceasta perioada, conducerea se permite doar in urma unui aviz favorabil din partea specialistilor oftalmologi si a expertilor auto.

2. Auzul

2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reinnoite pentru candidatii sau conducatorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unitati de asistenta medicala autorizate. Se acorda o atentie deosebita examinarii medicale, tinandu-se seama de posibilitatile de compensare.

2.2. Parametrii functionali care trebuie sa fie respectati in situatia examinarii medicale a candidatilor si a conducatorilor auto din grupa 2 sunt urmatorii:

2.2.1. Media pragurilor auditive pe audiograma tonala in camp liber pentru 500, 1.000, 2.000 si 4.000 Hz sa fie mai mica de 40 dB HL pentru fiecare ureche in parte si pentru fiecare ureche hipoacuzica cu corectie protetica adecvata.
2.2.2. In situatia in care exista limite medicale pentru reabilitarea hipoacuziei pentru una dintre urechi, conditia minima este sa se respecte pragul maxim de 30 dB HL in camp liber, pentru urechea mai buna, cu corectie protetica adecvata.

2.3. Solicitantii care prezinta hipoacuzie profunda bilaterala care nu poate fi corectata la nicio ureche pot fi incadrati doar in grupa 1 daca vehiculul dispune de oglinzi mai mari.

2.4. Pentru solicitantii care prezinta hipoacuzie cu sau fara corectie protetica, dupa caz, si care solicita permis auto pentru grupa 1 se elibereaza avizul apt/apt conditionat, cu recomandarea echiparii autovehiculului potrivit prevederilor pct.2.3.


3. Handicapul locomotor

3.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite pentru candidatii ori conducatorii auto care prezinta afectiuni sau anormalitati ale aparatului locomotor care fac periculoasa conducerea unui autovehicul.

3.2. Grupa 1

3.2.1. Eliberarea sau reinnoirea permiselor de conducere candidatilor ori conducatorilor auto cu handicap fizic este posibila, cu anumite restrictii, numai cu avizul unei unitati de asistenta medicala autorizate, acordat in urma evaluarii medicale a afectiunii sau anomaliei respective si, in cazul in care este necesar, a efectuarii unui test practic. De asemenea, avizul acordat trebuie sa precizeze ce tip de modificare este necesara la vehicul si daca respectivul conducator auto trebuie sa poarte un dispozitiv ortopedic, in masura in care proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului demonstreaza ca, utilizand un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasa.
3.2.2. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite pentru orice solicitant care prezinta o afectiune progresiva, cu conditia ca persoana cu handicap locomotor sa fie examinata cu regularitate pentru verificarea capacitatii de conducere a autovehiculului in deplina siguranta.
In cazul stationarii in evolutie a handicapului locomotor, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite fara efectuarea examinarilor medicale periodice.

3.3. Grupa 2

Unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

4. Boli cardiovasculare

4.1. Afectiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare brusca a functiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranta rutiera, reprezentand un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

4.2. In cazul urmatoarelor afectiuni cardiovasculare, candidatilor sau conducatorilor auto din grupele indicate le pot fi eliberate sau reinnoite permisele de conducere auto numai dupa ce afectiunea in cauza a fost efectiv tratata si sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie si, dupa caz, prin efectuarea unui control medical periodic:

a) bradiaritmii - boala de nod sinusal si tulburari de conducere si tahiaritmii, aritmii supraventriculare si ventriculare, cu antecedente sau cu episoade de sincopa cauzate de tulburarile de ritm cardiac; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
b) bradiaritmii - boala de nod sinusal si tulburari de conducere cu bloc atrioventricular (AV) de grad II Mobitz II, bloc atrioventricular de grad III sau bloc de ramura alternant; aceasta prevedere se aplica numai in cazul grupei 2;
c) tahiaritmii supraventriculare si ventriculare cu:
    (i) cardiopatie structurala si tahicardie ventriculara sustinuta; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
    (ii) tahicardii ventriculare polimorfe nesustinute, tahicardii ventriculare sustinute sau cu indicatie pentru un defibrilator; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
d) simptome de angina; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
e) implantare sau inlocuire a unui stimulator cardiac permanent; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
f) implantare sau inlocuire a unui defibrilator sau un soc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 1;
g) pierdere tranzitorie a starii de constienta si a tonusului postural, caracterizata prin debut rapid, durata scurta si revenire spontana din cauza unei hipoperfuzii cerebrale globale, suspectata a fi de origine reflexa, din cauze necunoscute, fara semne de boli cardiace subiacente; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
h) sindrom coronarian acut; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
i) angina stabila, daca simptomele nu sunt declansate de un efort fizic usor; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
j) interventie coronariana percutanata; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
k) operatie de bypass coronarian cu grefa; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
l) infarct sau accident ischemic tranzitoriu; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
m) stenoza semnificativa de artera carotida; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
n) diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
o) insuficienta cardiaca:
    (i) clasele NYHA I, II, III; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 1;
    (ii) clasele I si II, cu conditia ca fractia de ejectie a ventriculului stang sa fie de cel putin 35%; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
p) transplant de cord; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
q) dispozitiv de asistenta cardiaca; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 1;
r) chirurgie valvulara; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
s) hipertensiune arteriala maligna - crestere a tensiunii arteriale sistolice mai mare sau egala cu 180 mm Hg sau a tensiunii arteriale diastolice mai mare sau egala cu 110 mm Hg asociata cu o deteriorare iminenta sau progresiva a organelor; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
t) tensiune arteriala grad III - tensiune arteriala diastolica mai mare sau egala cu 110 mm Hg si/sau tensiune arteriala sistolica mai mare sau egala cu 180 mm Hg; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
u) cardiopatie congenitala; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
v) cardiomiopatie hipertrofica fara sincope; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 1;
w) sindrom de QT lung insotit de sincope, torsada varfurilor sau QTc mai mare de 500 ms; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 1.

4.3. In cazul urmatoarelor afectiuni cardiovasculare, candidatilor sau conducatorilor auto din grupele indicate nu li se pot elibera sau reinnoi permisele de conducere:

a) implantare a unui defibrilator; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
b) boli vasculare periferice - anevrism aortic toracic si abdominal, atunci cand diametrul maxim al aortei este de natura sa predispuna la un risc semnificativ de ruptura brusca si, prin urmare, la un risc de aparitie a unui eveniment invalidant subit; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2;
c) insuficienta cardiaca:
    (i) clasa NYHA IV; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 1;
    (ii) clasele NYHA III si IV; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
d) dispozitive de asistenta cardiaca; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
e) cardiopatie valvulara insotita de regurgitare aortica, stenoza aortica, regurgitare mitrala sau stenoza mitrala, daca se estimeaza capacitatea functionala la clasa NYHA IV sau daca au existat episoade de sincopa; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 1;
f) cardiopatie valvulara de clasa NYHA III sau IV sau fractia de ejectie mai mica de 35%, stenoza mitrala si hipertensiune pulmonara severa sau cu stenoza aortica severa evaluata ecocardiografic sau stenoza aortica care provoaca sincope; cu exceptia stenozei aortice severe complet asimptomatice, in cazul in care se indeplinesc cerintele testului de toleranta la efort; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
g) cardiomiopatii structurale si electrice - cardiomiopatie hipertrofica cu antecedente de sincopa sau atunci cand sunt prezente doua sau mai multe dintre urmatoarele conditii: grosimea peretelui ventriculului stang (VS) mai mare de 3 cm, tahicardie ventriculara nesustinuta, antecedente familiale de moarte subita la o ruda de gradul I, tensiune arteriala care nu creste la efort fizic; aceasta prevedere se aplica numai in cazul grupei 2;
h) sindrom de QT lung insotit de sincope, torsada varfurilor si QTc mai mare de 500 ms; aceasta prevedere se aplica in cazul grupei 2;
i) sindrom Brugada cu episoade de sincopa sau revenire din moarte cardiaca subita; aceasta prevedere se aplica in cazul grupelor 1 si 2.

4.4. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite in cazuri exceptionale, cu conditia ca solicitarea respectiva sa fie justificata corespunzator printr-un aviz cardiologic si sa faca obiectul unui control medical periodic care sa garanteze ca persoana in cauza este in continuare capabila sa conduca autovehiculul in siguranta, tinand seama de efectele afectiunii respective.

4.5. Alte cardiomiopatii: se evalueaza riscul de producere a unor evenimente invalidante subite prezentat de candidatii sau de conducatorii auto cu cardiomiopatii cunoscute - de exemplu, cardiomiopatia aritmogenica a ventriculului drept, cardiomiopatia spongiforma, tahicardia ventriculara polimorfa catecolaminergica si sindrom QT scurt sau noi cardiomiopatii care ar putea fi descoperite; este necesara o evaluare atenta efectuata de specialisti, luandu-se in considerare factorii de pronostic ai respectivei cardiomiopatii.

4.6. Prin ordin al ministrului sanatatii se pot stabili si alte boli cardiovasculare care restrictioneaza eliberarea sau reinnoirea permiselor de conducere.


5. Diabetul zaharat

5.1. In sensul prezentelor norme minime, prin hipoglicemie acuta se intelege situatia in care este necesar ajutorul unei alte persoane, iar prin hipoglicemie cronica se intelege al doilea episod de hipoglicemie acuta in decursul a 12 luni.

5.2. Grupa 1

5.2.1. Un candidat sau un conducator auto care sufera de diabet zaharat si care urmeaza un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie sa demonstreze ca intelege riscurile hipoglicemiei si ca este capabil sa tina sub control aceste episoade; nu se elibereaza si nu se reinnoiesc permisele de conducere auto in cazul solicitantilor sau conducatorilor auto care nu au primit informatii referitoare la aceste riscuri si nu sunt deplin constienti de implicatiile hipoglicemiei.
5.2.2. In cazul in care un candidat sau un conducator auto cu diabet zaharat urmeaza un tratament medicamentos, eliberarea sau reinnoirea permiselor se efectueaza numai pe baza avizului medicului diabetolog si, dupa caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani; nu se elibereaza si nu se reinnoiesc permisele de conducere in cazul candidatilor sau conducatorilor auto cu hipoglicemie cronica grava decat daca solicitarile sunt sustinute de un aviz al medicului diabetolog si de efectuarea unor controale medicale periodice; in cazul hipoglicemiilor cronice grave in timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se elibereaza sau se reinnoieste numai dupa ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.
    5.2.2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reinnoite in cazuri exceptionale, cu conditia ca solicitarea respectiva sa fie justificata corespunzator prin aviz medical diabetologic si sa faca obiectul unui control medical periodic care sa garanteze ca persoana in cauza este in continuare capabila sa conduca autovehiculul in siguranta, tinand seama de efectele afectiunii respective.

5.3. Grupa 2

5.3.1. Conducatorilor auto care sufera de diabet zaharat li se pot emite sau reinnoi permisele de conducere. In cazul in care acestia urmeaza un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei (insulina si unele antidiabetice orale), se aplica urmatoarele criterii:
    a) in ultimele 12 luni nu s-a inregistrat niciun episod de hipoglicemie acuta;
    b) conducatorul auto este deplin constient de implicatiile hipoglicemiei;
    c) conducatorul auto demonstreaza ca poate tine sub control aceste episoade prin monitorizarea periodica a nivelului de glucoza din sange, cel putin de doua ori pe zi si atunci cand intentioneaza sa conduca;
    d) soferul demonstreaza ca intelege riscurile hipoglicemiei;
    e) nu exista alte complicatii ale diabetului care ar putea afecta capacitatea de a conduce autovehicule.
In plus, in aceste cazuri, permisele se emit numai pe baza unui aviz al unei unitati de asistenta medicala autorizata si a examinarilor medicale periodice care trebuie sa aiba loc la intervale care sa nu depaseasca 3 ani.
5.3.2. Un episod de hipoglicemie acuta in timpul orelor de activitate, chiar daca nu este in legatura cu conducerea, trebuie raportat si determina o reevaluare a capacitatii de a conduce autovehicule.

6. Afectiuni neurologice

6.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor sau conducatorilor auto care sufera de afectiuni neurologice grave, in afara cazului in care solicitarea se bazeaza pe un aviz medical autorizat.

6.2. In consecinta, tulburarile neurologice asociate afectiunilor sau interventiilor chirurgicale care afecteaza sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficiente senzoriale sau motorii si afecteaza echilibrul si coordonarea trebuie sa fie luate in considerare in functie de efectele lor functionale si riscurile evolutive. In astfel de cazuri, eliberarea sau reinnoirea permisului de conducere se poate realiza sub rezerva evaluarii periodice, in cazul riscului de agravare.

6.3. Epilepsia

6.3.1. Crizele de epilepsie sau alte tulburari subite ale starii de constienta constituie un pericol real si grav pentru siguranta rutiera daca apar la o persoana in timp ce conduce un autovehicul.
6.3.2. Epilepsia este definita ca atare daca au avut loc doua sau mai multe crize de epilepsie la un interval mai mic de 5 ani. O criza de epilepsie provocata este definita ca o criza care are un factor provocator recognoscibil care poate fi evitat.
6.3.3. O persoana care a avut o criza initiala sau izolata ori si-a pierdut constienta trebuie sfatuita sa nu conduca autovehicule. Este necesara intocmirea unui raport de specialitate in care sa se precizeze perioada in care este interzisa conducerea unui autovehicul si monitorizarea ulterioara necesara.
6.3.4. Este foarte important sa se identifice sindromul epileptic specific si tipul de criza pentru efectuarea unei evaluari corespunzatoare a capacitatii de a conduce autovehicule (inclusiv riscul producerii unor noi crize) si sa se prescrie terapia corespunzatoare. Acestea se efectueaza de un neurolog.
6.3.5. Grupa 1
6.3.5.1. Conducatorilor auto cu epilepsie din aceasta grupa trebuie sa li se monitorizeze capacitatea de a conduce pana cand trec cel putin 5 ani fara nicio criza.
    Daca persoana sufera de epilepsie, criteriile pentru acordarea/reinnoirea neconditionata a permisului nu sunt intrunite. Autoritatea responsabila de eliberarea permiselor de conducere trebuie notificata in acest sens.
6.3.5.2. Crize de epilepsie provocate: solicitantul care a avut o criza de epilepsie favorizata de un factor provocator recognoscibil care este improbabil sa apara in timpul conducerii poate fi declarat apt pentru a conduce, de la caz la caz, in functie de avizul neurologic; evaluarea trebuie sa se faca, dupa caz, in conformitate cu celelalte prevederi ale prezentelor norme minime (de exemplu, in cazul alcoolului sau altor comorbiditati).
6.3.5.3. Prima criza (neprovocata) sau o criza singulara neprovocata: solicitantul care a avut o prima criza de epilepsie neprovocata poate fi declarat apt pentru condus dupa o perioada de 6 luni in care nu au mai avut loc crize si daca s-a efectuat o evaluare medicala corespunzatoare. Autoritatile nationale pot permite conducatorilor auto cu prognostic bun recunoscut sa conduca inaintea incheierii acestei perioade.
6.3.5.4. Pierderea constientei: Pierderea constientei trebuie evaluata in functie de riscul de recurenta in timpul conducerii.
6.3.5.5. Epilepsie: Conducatorii auto sau solicitantii pot fi declarati apti pentru condus dupa trecerea unui an in care nu au mai avut loc crize.
6.3.5.6. Crize exclusiv in timpul somnului: Solicitantul sau conducatorul auto care nu a avut crize decat in timpul somnului poate fi declarat apt pentru a conduce daca acest tipar a fost observat pe o perioada care nu trebuie sa fie mai mica decat perioada fara crize necesara in cazul epilepsiei. Daca apar atacuri sau crize in timpul perioadei de veghe, este necesara o perioada suplimentara de un an fara crize inainte de acordarea sau reinnoirea permisului, in conditiile prevazute la pct. 6.3.5.5.
6.3.5.7. Crize care nu influenteaza starea de constienta sau capacitatea de reactie: Solicitantul sau conducatorul auto care nu a avut alte crize decat cele in privinta carora s-a demonstrat ca nu afecteaza nici starea de constienta si nici capacitatea de reactie poate fi declarat apt pentru a conduce daca acest tipar a fost observat pe o perioada care nu trebuie sa fie mai mica decat perioada fara crize necesara in cazul epilepsiei. Daca apar orice fel de alte atacuri sau crize, este necesara o perioada suplimentara de un an fara crize inainte de acordarea ori reinnoirea permisului, in conditiile prevazute la pct. 6.3.5.5.
6.3.5.8. Crize provocate de schimbarea sau eliminarea terapiei medicamentoase antiepileptice la recomandarea unui medic: Pacientul poate fi sfatuit sa nu conduca timp de 6 luni de la incetarea tratamentului. Crizele care apar in timpul schimbarii sau eliminarii tratamentului medicamentos prescris de medic duc la interzicerea conducerii pentru 3 luni daca se reia tratamentul anterior.
6.3.5.9. Dupa interventia chirurgicala in scop curativ se aplica dispozitiile prevazute la pct. 6.3.5.5.
6.3.6. Grupa 2
6.3.6.1. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor de autovehicule din aceasta grupa daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) solicitantul nu trebuie sa urmeze tratament medicamentos antiepileptic in perioada in care nu trebuie sa existe crize;
    b) a fost realizata o monitorizare medicala corespunzatoare;
    c) la examenele neurologice amanuntite nu trebuie sa se confirme o patologie cerebrala aferenta afectiunii si nu trebuie sa se inregistreze nicio activitate epileptiforma pe electroencefalograma (EEG);
    d) dupa un episod acut, trebuie sa se faca o EEG si un examen neurologic corespunzator.
6.3.6.2. Crize de epilepsie provocate
    6.3.6.2.1. Solicitantul care a avut o criza de epilepsie determinata de un factor recognoscibil care este improbabil sa apara in timpul conducerii poate fi declarat apt pentru a conduce, de la caz la caz, in functie de avizul neurologic. Dupa un episod acut trebuie sa se faca o EEG si un examen neurologic corespunzator.
    6.3.6.2.2. O persoana care prezinta o leziune structurala intracerebrala si care prezinta un risc mare de aparitie a crizelor nu trebuie sa conduca autovehicule din grupa 2 pana cand riscul de epilepsie scade la cel mult 2% pe an. Examenul de specialitate trebuie efectuat, dupa caz, in conformitate cu celelalte prevederi ale prezentelor norme minime (de exemplu, in cazul consumului de alcool).
6.3.6.3. Prima criza (neprovocata) sau o criza singulara neprovocata
    6.3.6.3.1. Solicitantul care a avut o prima criza de epilepsie neprovocata poate fi declarat apt pentru conducere dupa o perioada de 5 ani in care nu au mai avut loc crize si in care nu s-a administrat tratament medicamentos, daca s-a efectuat un examen neurologic corespunzator.
    6.3.6.3.2. Autoritatile nationale pot permite conducatorilor auto cu prognostic bun recunoscut sa conduca inaintea incheierii acestei perioade.
6.3.6.4. Pierderea constientei: Pierderea constientei trebuie evaluata in functie de riscul de recurenta in timpul conducerii. Riscul de recurenta trebuie sa fie de cel mult 2% pe an.
6.3.6.5. Epilepsie
    6.3.6.5.1. Trebuie sa treaca o perioada de 10 ani fara crize si fara administrarea unui tratament medicamentos antiepileptic.
    6.3.6.5.2. Autoritatile nationale pot permite conducatorilor auto cu prognostic bun recunoscut sa conduca inaintea incheierii acestei perioade. Aceasta se aplica si in cazul "epilepsiei juvenile".
    6.3.6.5.3. Anumite afectiuni (de exemplu, malformatii arterio-venoase sau hemoragii intracerebrale) presupun o crestere a riscului de aparitie a crizelor, chiar in cazurile in care nu a avut loc nicio criza anterioara. Intr-o astfel de situatie trebuie efectuat un examen de catre un organ medical de specialitate; riscul de aparitie a unei crize trebuie sa fie de cel mult 2% pe an pentru acordarea sau reinnoirea permisului.

6^1. Sindromul de apnee in somn de tip obstructiv

6^1.1. Sindromul de apnee moderata in somn de tip obstructiv corespunde unui numar de episoade de apnee si hipopnee pe ora (indice apnee-hipopnee) cuprins intre 15 si 29, iar sindromul de apnee severa in somn de tip obstructiv corespunde unui indice de apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolenta diurna excesiva.

6^1.2. Candidatii sau conducatorii auto pentru care exista suspiciuni de sindrom de apnee moderata sau severa in somn de tip obstructiv se supun unei consultatii medicale, pentru obtinerea unui aviz autorizat, inainte de eliberarea sau reinnoirea permisului de conducere. Acestia pot fi sfatuiti sa nu conduca pana la confirmarea diagnosticului.

6^1.3. Permisele de conducere pot fi eliberate candidatilor sau conducatorilor auto care prezinta sindrom de apnee moderata sau severa in somn de tip obstructiv si care dovedesc ca isi controleaza afectiunea in mod corespunzator, ca respecta un tratament adecvat si ca prezinta imbunatatiri in ceea ce priveste somnolenta, daca este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat.

6^1.4. Candidatii sau conducatorii auto care prezinta sindrom de apnee moderata sau severa in somn de tip obstructiv si care urmeaza un tratament trebuie sa faca obiectul unei examinari medicale periodice, la intervale care sa nu depaseasca 3 ani pentru conducatorii auto din grupa I si un an pentru conducatorii auto din grupa II, pentru a se stabili masura in care respecta tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul si mentinerea unei vigilente adecvate.


7. Tulburari mintale

7.1. Grupa 1

7.1.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazurile candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta urmatoarele afectiuni:
a) tulburari mintale grave, congenitale sau dobandite ca urmare a unor afectiuni, traume ori interventii neurochirurgicale;
b) retard psihic sever;
c) probleme comportamentale grave datorite varstei sau tulburari grave ale capacitatii de judecata, comportament ori adaptabilitate.
7.1.2. Sunt exceptate situatiile in care solicitarile sunt insotite de avizul medical autorizat si, daca este necesar, de controale medicale periodice.

7.2. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

8. Alcoolul

8.1. Consumul de bauturi alcoolice constituie un pericol major pentru siguranta rutiera. Avandu-se in vedere importanta acestui aspect, se impune o mare vigilenta in plan medical.

8.2. Grupa 1

8.2.1. Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere nu se elibereaza sau nu se reinnoiesc in cazurile persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile sa se abtina de la consumul de alcool atunci cand conduc.
8.2.2. Dupa o perioada de abstinenta dovedita si numai cu conditia existentei unui aviz medical autorizat, precum si a unor controale medicale periodice, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care au fost dependenti de alcool.

8.3. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

9. Droguri si medicamente

9.1. Abuz: Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care sunt dependenti de substante psihotrope sau care nu sunt dependenti de astfel de substante, dar fac abuz de ele in mod regulat, oricare ar fi categoria de permis care se solicita.

9.2. Consumul regulat

9.2.1. Grupa 1
9.2.1.1. Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor dependente de substante psihotrope, sub orice forma, care pot limita capacitatea lor de a conduce in siguranta in cazul in care cantitatile absorbite sunt atat de mari incat au efecte negative asupra conducerii.
9.2.1.2. Dispozitia prevazuta la pct. 9.2.1.1 se aplica tuturor medicamentelor sau combinatiilor de medicamente care afecteaza capacitatea de a conduce.
9.2.2. Grupa 2
Pentru solicitantii din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

10. Afectiuni renale

10.1. Grupa 1

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor cu insuficienta renala grava, numai pe baza unui aviz medical autorizat si cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

10.2. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor cu insuficienta renala grava ireversibila, cu exceptia cazurilor exceptionale justificate in mod corespunzator printr-un aviz medical autorizat si numai cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

11. Dispozitii diverse

11.1. Grupa 1

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care au suferit un transplant de organe sau au un implant artificial care afecteaza capacitatea lor de a conduce, numai pe baza unui aviz medical autorizat si, daca este necesar, cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

11.2. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

12. Ca regula generala,
permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta afectiuni care nu sunt mentionate in prezentele norme minime, dar sunt susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate functionala care poate afecta siguranta rutiera, in afara situatiilor in care solicitarea se bazeaza pe un aviz medical autorizat si, daca este necesar, cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

Anexa nr. 2:

FIȘA MEDICALĂ GRUPA I □ II □
pentru solicitanții permisului de conducere auto și pentru conducătorii de
autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto


PDF document

 

ORDIN nr. 1162 din 31 august 2010 actualizat pana la 30 iunie 2022 - Acte normative, in ordine cronologica:

- ORDIN nr.1162 din 31 august 2010 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631, din 8 septembrie 2010.

- ORDIN nr.1255 din 7 octombrie 2015 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 780, din 20 octombrie 2015.

- ORDIN nr.1530 din 28 decembrie 2017 al ministrului sanatatii pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1041, din 29 decembrie 2017.

- ORDIN nr.1049 din 5 iulie 2019 al ministrului sanatatii privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 582, din 16 iulie 2019.

- ORDIN nr.1428 din 19 septembrie 2019 al ministrului sanatatii privind modificarea anexei nr.2 la Ordinului ministrului sanatatii nr 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 807, din 4 octombrie 2019.


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.